BDF Vastgoed & Advies
Ron van Bedaf
Mosselaar 13
5121 SK Rijen

T: 0161-851 454
M: 06-5393 7719
E: info(@)bdfvastgoed.nl
KvK Tilburg: 1722 9094

Linked In Profiel

Vereniging van Eigenaren: Financieel

  • Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde dagelijks onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw of gebouwencomplex. Voor noodgevallen buiten kantooruren is een 24-uurs storingsnummer aanwezig.
  • Er worden in principe alleen opdrachten gegeven voor onderhoudswerkzaamheden en leveringen van zaken of diensten indien deze passen binnen de goedgekeurde begroting, tenzij calamiteiten zich voordoen waarbij uitstel van handelend optreden geen uitstel duldt en waarvoor in het reglement van splitsing goedkeuring wordt gegeven aan de bestuurder
  • Het voorbereiden, uitbesteden van en toezicht houden op de overige leveranties en diensten ten behoeve van de gezamenlijke eigenaars alsmede het controleren van ter zake ontvangen nota’s.
  • Voeren van overleg en correspondentie betreffende technische aangelegenheden gerelateerd aan het complex.
  • Controleren en administreren van lopende contracten met derden voor zover door of namens de vereniging afgesloten.